ELISpot: Racjonalizacja

W laboratoriach, w których metoda ELISpot jest już stosowana, zachodzi niekiedy potrzeba modyfikacji protokołu badań lub stworzenia zupełnie nowego protokołu w związku z nowymi zadaniami badawczymi lub diagnostycznymi. Niekiedy również stosowana metodologia nie przynosi oczekiwanych wyników (zła jakość techniczna, problemy z powtarzalnością metody). W takiej sytuacji warto się zwrócić do naszej Firmy. Nasz konsultant prześledzi wraz z pracownikami laboratorium protokół badawczy krok po kroku oraz zasugeruje niezbędne modyfikacje i ulepszenia.

Nadzór merytoryczny: dr hab. n. med. Radosław Śpiewak, który od 2001 roku prowadzi badania z zastosowaniem techniki ELISpot w Niemczech, Holandii i Polsce, praktyczna znajomość różnych technik i aparatury.

Interesujące? Proszę o kontakt

© Radoslaw Spiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu ELISpot.pl
Strona utworzona 28 grudnia 2005, ostatnia aktualizacja 25 lutego 2006.

English In English